Stabilna proizvodnja Skupine GEN v prvem tromesečju
Krško, 14.04.2023

Energetski objekti Skupine GEN so v prvem kvartalu leta 2023 proizvajali v skladu s plani. Z 912 GWh proizvedene nizkoogljične električne energije znaša indeks glede na plan na ravni celotne skupine 100,4 %.

V prvi četrtini leta je Nuklearna elektrarna Krško obratovala zanesljivo in na polni moči ter s tem presegla 100 % realizacijo. Hidrologija je bila predvsem januarja nadpovprečna, pri čemer je realizacija SEL (Savske elektrarne Ljubljana) znašala 130,2 %, realizacija HESS (Hidroelektrarne na spodnji Savi) pa 140,6 %,  v februarju in predvsem v marcu se je realizacija sicer postopno zniževala, a je proizvodnja v prvem tromesečju pri obeh družbah še vedno nad planom. Cene na trgu z električno energijo se umirjajo, zato ni potreb po večjem vključevanju obratovanja Termoelektrarne Brestanica, njena povprečna realizacija za prvo obdobje znaša 7,7 %.

Stabilna proizvodnja Skupine GEN v prvem tromesečju