Konferenca o prehodu v nizkoogljično družbo
Krško, 19.05.2023

V Krškem je danes potekala konferenca z naslovom Prehod v nizkoogljično družbo, namenjena izmenjavi pogledov na možne rešitve z vidika gospodarstva, energetike in politike v treh različnih panelih. Na konferenci, ki sta jo na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča organizirala Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European Studies, sta nastopila tudi generalni in poslovni direktor GEN energije.

V sklopu uvodnih predstavitev energetskih konceptov Finske, Češke in Slovenije, je generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan poudaril, da Skupina GEN narekuje slovenski prehod v samooskrben in nizkoogljičen elektroenergetski sistem, ki  prinaša obsežne in celovite investicije v nove domače vire energije za dolgoročno stabilno, zanesljivo energetsko mešanico. "Jedrska energija ima s projektom JEK2 in skupaj z obnovljivimi viri energije osrednjo vlogo pri energetsko podnebnem prehodu v trajnostni način življenja in ogljično nevtralnost."

Poslovni direktor Danijel Levičar je v energetskem strokovnem panelu izpostavil, da GEN energija s pospešenimi koraki pripravlja vse potrebno za začetek umeščanja projekta JEK2 v prostor. "V zadnjih mesecih smo natančno pregledali krajino potencialnih dobaviteljev, s tremi prepoznanimi pa odprli strokovni dialog in pregledali njihove dobavne verige." Oba direktorja sta med drugim povzela tudi, da bomo s pridobljenimi vhodnimi podatki posodobili časovnico ter dopolnili ekonomske in druge projektne analize.

Konferenca o prehodu v nizkoogljično družbo