V Skupini GEN v pripravljenosti zaradi izjemno povišanih pretokov reke Save
Krško, 04.08.2023

V Centru vodenja Skupine GEN pozorno spremljajo in se odzivajo na izjemno zahtevne hidrološke razmere z naraščanjem vodostaja reke Save. Pri tovrstnih visokih vodah se upravljanje skladno s protokoli prenese na lokalni nivo, kar pomeni, da hidroelektrarne niso več vodene daljinsko, temveč jih vodijo posadke na lokacijah.

Glede na razmere so v dopoldanskem času postopoma zaustavljali agregate na hidroelektrarnah vzdolž verige, že zaustavljene so HE Medvode, Vrhovo, Boštanj, Arto–Blanca, Krško in Brežice, medtem ko HE Moste in Mavčiče še obratujeta. V sedanjih razmerah je temeljna prioriteta naših ekip varno prevajanje visokih vod. Poleg visokih pretokov so glavni razlog za zaustavitve nečistoče, ki jih take visoke vode nosijo s sabo in mašijo vstopne rešetke elektrarn.

Iz Hidroelektrarn na spodnji Savi prebivalce krajev ob reki Savi obveščajo, da se bodo v primeru napovedanega naraščanja pretoka reke Save nad 2.900 m3/s začele odpirati zapornice na visokovodnem razbremenilniku pretočne akumulacije hidroelektrarne Brežice, kar bo povzročilo razlivanje vode po retenzijskih površinah na levem bregu Save. Zaradi predvidenega razlivanja vode po omenjenih površinah oz. poplavnih območjih reke Save prosimo, da se na navedenih območjih do nadaljnjega ne zadržujete, oziroma se umaknete na varno. Poplavna območja so označena z opozorilnimi tablami. V primeru odpiranja zapornic visokovodnega razbremenilnika bo družba HESS na visokovodnem razbremenilniku trikrat sprožila opozorilni zvočni signal.

Iz NEK pa so sporočili, da jedrska elektrarna obratuje varno in stabilno, zaradi velikega pretoka in visokega nivoja reke Save pa situacijo prav tako pozorno spremljajo. Odvzem vode iz reke Save, ki je polna nečistoč, so zmanjšali s pomočjo hladilnih stolpov. Osebje elektrarne je v stanju pripravljenosti.

Vse potrebne aktivnosti za ustrezno in varno odzivanje v dani situaciji bodo v Centru vodenja Skupine GEN in na elektrarnah intenzivno potekale ves konec tedna, saj se po napovedih razmere v prihodnjih dneh še ne bodo bistveno umirile.