V Skupini GEN stanje na vseh energetskih objektih stabilno, osebje pozorno spremlja razmere
Krško, 05.08.2023

V Skupini GEN so ob hitrem dvigovanju pretoka reke Save včeraj ves dan intenzivno izvajali načrtovane izredne ukrepe na hidroelektrarnah v zgornjem in spodnjem toku reke. Aktivnosti so v zahtevnih razmerah potekale uspešno in skladno s protokoli. Vsi ukrepi in mehanizmi protipoplavne zaščite so delovali kot predvideno, prvič so odprli tudi zapornice na visokovodnem razbremenilniku pretočne akumulacije hidroelektrarne Brežice in tako pomagali ublažiti poplavni val proti Brežicam.

Temeljna prioriteta na hidroelektrarnah še naprej ostaja varno prevajanje visokih vod. Ekipe vzdržujejo stabilno stanje na hidroelektrarnah, na zgornjem toku Save trenutno obratujeta HE Moste in HE Mavčiče, medtem ko so agregati HE Medvode ustavljeni. Na spodnji Savi je trenutno zaustavljena celotna veriga elektrarn, od HE Vrhovo do HE Brežice. Na elektrarnah so odprta prelivna polja, ki prevajajo vode mimo energetskega dela elektrarn. Poleg visokih pretokov so glavni razlog za zaustavitve plavje, mulj in druge nečistoče, ki jih visoke vode nosijo s sabo in mašijo vstopne rešetke elektrarn. 

Nuklearna elektrarna Krško obratuje varno in stabilno na polni moči reaktorja. Ker so odvzem vode iz reke Save, ki je polna nečistoč, zmanjšali s pomočjo hladilnih stolpov, je izkoristek elektrarne nekoliko nižji. Razglasili so prenehanje sinoči povišane stopnje pripravljenosti osebja ob razglasitvi nenormalnega dogodka skladno z načrtom zaščite in reševanja, ekipe pa še naprej pozorno spremljajo razmere.

Termoelektrarna Brestanica je z izjemo plinskega bloka 7 razpoložljiva za nudenje sistemskih storitev in po potrebi komercialno obratovanje. 

 

Foto: Goran Rovan in Boštjan Colarič

V Skupini GEN stanje na vseh energetskih objektih stabilno, osebje pozorno spremlja razmere