NEK ponovno na polni moči
Krško, 22.11.2023

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) ponovno proizvaja električno energijo na polni moči, potem ko so v jedrski elektrarni v tednih od zaustavitve 6. oktobra uspešno opravili vsa korektivna dela za odpravo nepričakovane okvare in generator 17. novembra zvečer sinhronizirali z elektroenergetskim omrežjem. Za uspešno opravljene ukrepe ter izpolnjene pogoje za varno obratovanje elektrarne velja vsa pohvala zaposlenim v NEK ter njihovim strokovnim in zanesljivim partnerjem.

V Skupini GEN smo v tem času skrbeli za nemoteno oskrbo z električno energijo, vse pogodbene zaveze smo zanesljivo izpolnjevali in odjemalcem zagotavljali nizkoogljično električno energijo, proizvedeno v ostalih naših proizvodnih enotah, manjkajoče količine pa nadomestili z nakupi na trgu.

Zaustavitev NEK bo za Skupino GEN sicer imela negativne finančne učinke. Ker pa smo letos zelo dobro obvladovali tveganja in je skupina v dobri finančni kondiciji, ob doslej doseženih odličnih rezultatih letošnjega leta kljub zaustavitvi pričakujemo nadplanski poslovni izid.

NEK ponovno na polni moči