Skupina GEN v sklad za obnovo po poplavah prispevala milijon evrov
Krško, 15.12.2023

Skupina GEN je v proračunski sklad, ki ga je Vlada RS ustanovila za financiranje obnove po letošnjih poplavah, prispevala en milijon evrov. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske panoge v Sloveniji, zavezani okoljski trajnosti in družbeni odgovornosti, smo se v Skupini GEN takoj odzvali pozivu na pomoč prizadetim v poplavah.

Podnebne spremembe z vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi dogodki so žal postale del našega vsakdanjika. Katastrofalne poplave, ki so avgusta prizadele Slovenijo, so globoko zarezale v življenja številnih družin ter delovanje podjetij in javnih ustanov. Kot promotor zelene preobrazbe se v Skupini GEN zavedamo izzivov, ki jih v naše okolje prinašajo podnebne spremembe, zato so poleg zanesljive in varne proizvodnje ter dobave električne energije odjemalcem naše osrednje poslanstvo tudi investicije v brezogljične vire in zeleni prehod.

Ob uspešnem poslovanju v letu 2023 smo se odločili, da prispevamo en milijon evrov v sklad, katerega sredstva bodo namenjena obnovi Slovenije po poplavah. Poleg zneska, ki ga prispevamo v sklad za obnovo, smo v Skupini GEN sprejeli tudi naslednje ukrepe v pomoč po naravni katastrofi:

  • zaposleni v skupini so prostovoljno pomagali pri čiščenju prizadetih območij, družbe pa so prispevale tudi opremo, potrebno pri neposrednem odpravljanju posledic poplav;
  • vsem 19 gasilskim zvezam, ki delujejo ob porečju Save – ta reka namreč povezuje naše največje vire za proizvodnjo električne energije, jedrsko elektrarno in hidroelektrarne – smo skupno podelili 190.000 evrov za nakup nove opreme;
  • ker se zavedamo pomembne vloge vzgojno-izobraževalnega sistema za prihodnost države, bomo v prihajajočem letu 22 šolam, ki so jih prizadele poplave, omogočili brezplačen prevoz in obisk našega interaktivnega multimedijskega centra Svet energije v Krškem;
  • v znak solidarnosti smo se v družbi GEN odpovedali novoletnim poslovnim darilom in sredstva podarili v humanitarne namene.

 

V Skupini GEN z navedenimi aktivnostmi izkazujemo solidarnost in družbeno odgovornost do sodržavljanov in okolja.

Ob letošnjih poplavah pa se je znova izkazalo tudi, kako pomembno vlogo imajo ob naraslih vodah urejeni vodotoki. V Posavju smo po zaslugi niza hidroelektrarn na spodnji Savi učinkovito obvladovali narasle vode, razen na območju, kjer bi morala stati HE Mokrice. Zato je izgradnja te zadnje hidroelektrarne v nizu pomembna tako z vidika zagotavljanja poplavne varnosti kot z vidika dodatne proizvodnje brezogljične električne energije in optimalnega obratovanja celotne verige.

Skupina GEN v sklad za obnovo po poplavah prispevala milijon evrov