Nadzorni svet o poslovanju družbe in skupine GEN v letu 2014
Vrbina, 11.02.2015

Nadzorni svet družbe GEN energija se je na sedemnajsti redni seji, v sredo, 11. februarja 2015, seznanil s poslovanjem družbe GEN energija d.o.o. in skupine GEN v letu 2014 in ga ocenil kot zelo dobrega. Ob tem je pohvalil delovanje vseh družb v skupini GEN in trud ter prizadevanje njenih zaposlenih.

Nadzorni svet o poslovanju družbe in skupine GEN v letu 2014