Priznanje NEK-u za rekordno letno proizvodnjo
Krško, 31.03.2015

Družbi GEN energija in HEP, solastnici Nuklearne elektrarne Krško, sta 30. marca na seji nadzornega sveta NEK krški jedrski elektrarni podelili priznanje za  rekordno letno proizvodnjo. Ta je v letu 2014 prvič v obratovalni dobi elektrarne presegla 6 milijard kilovatnih ur električne energije v tekočem letu.

Preteklo leto, ki ga je simbolično zaznamovala tudi 40-letnica postavitve temeljnega kamna za elektrarno, je bilo za Nuklearno elektrarno Krško leto presežkov. Ob rekordni proizvodnji si ga bodo zapomnili tudi po strokovnem pregledu misije WANO, na katerem je NEK prejela najvišjo skupno oceno za jedrsko varnost in obratovalno pripravljenost, s čimer je potrdila, da sodi med najvarnejše jedrske elektrarne na svetu.  Pomena zagotavljanja in ohranjanja visoke varnostne kulture se zavedata tudi oba lastnika NEK , ki sta v lanskem letu sprejela pomembno odločitev o podaljšanju obratovalne dobe NEK do leta 2043.

Priznanje NEK-u za rekordno letno proizvodnjo