Fakulteta za energetiko ter GEN energija v Krškem organizirata Poletni tabor energetike za srednješolce
Krško, 31.08.2018

Krško, 31. avgust 2018 – Dijaki in dijakinje Šolskega centra Krško-Sevnica in Gimnazije Brežice ta teden raziskujejo, programirajo in ustvarjajo na petdnevnem poletnem taboru energetike, namenjenem srednješolcem, željnim pridobivanja praktičnih znanj s področja inovativnih tehnologij.

Poletni tabor energetike 2018 skupaj organizirata družba GEN energija in Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru (FE UM), kjer so poleg pestrega programa in strokovnega mentorstva dijakom omogočili tudi uporabo izbranih orodij in opreme. Tabor poteka pet dni, med 27. in 31. avgustom 2018, v prostorih Inštituta za energetiko in Informacijskega središča GEN in v Vrbini v Krškem. Namen tabora je mladim navdušencem za tehniko omogočiti pridobivanje novih izkušenj, jih pritegniti k ustvarjalnemu delu in razvoju v svetu novih tehnologij.

Na delavnicah so pod mentorstvom izr. prof. dr. Sebastijana Semeta ter Marka Pezdevška s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, Garsie Kosinca iz GEN energije ter Jureta Jazbinška iz Razvojnega centra energetike ZEL-EN izdelali vsak svoj delujoči model sončnega sledilnika. Ob izdelavi so v laboratorijih spoznavali široko paleto različnih tehnik, usvajali znanja s področij 3D načrtovanja, 3D tiskanja in programiranja mikrokrmilnika Arduino ter proučevali delovanje sončnih celic.

V mentorski vlogi se je odlično znašel tudi študent matematike in računalništva Žiga Vene, ki pri projektih GEN energije aktivno sodeluje že vse od Tehnogenija 2012: »Mladi programerske veščine vse bolj dojemamo kot del splošnih, za prihodnost nujno potrebnih znanj. Na taboru smo skupaj z dijaki programiranje v praksi povezovali s področji elektrotehnike in energetike.«

Dijak Gimnazije Brežice Kristan Kek pa je navdušeno opisal sodelovanje na taboru: »Nedavno sem se začel intenzivneje ukvarjati s programiranjem, sodeloval sem že na nekaterih delavnicah, vendar je Poletni tabor energetike poseben zato, ker je zelo praktično naravnan, predvsem pa imamo priložnost sami v celoti razviti in izdelati končni izdelek ter spoznati postopek od začetka do konca. To je resnično nekaj, kar mi daje širši pogled in tudi že nove zamisli, kako te izkušnje prenesti na ostale moje programerske projekte«.

»Z veseljem ugotavljamo, da so dijakinje in dijaki, ki so se odločili za udeležbo na taboru, zelo vedoželjni in zagnani, tako da nam je delo z njimi v veliko veselje. Na Poletnem taboru energetike 2018 so se lotili izziva načrtovanja, modeliranja, izdelave in programiranja modela sončnega sledilnika. Uspešno izdelan model sončnega sledilnika bodo zadnji dan predstavili staršem in ga seveda dobili v spomin na tabor. Verjamem, da bodo s petdnevno delavnico pridobili veliko koristnih novih izkušenj, ki jih bodo lahko s pridom uporabili v nadaljevanju šolanja,« je poudaril izr. prof. dr. Sebastijan Seme s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.                            

»Vsakič znova z navdušenjem sodelujemo z mladimi generacijami bodočih tehnikov, inženirjev in raziskovalcev. Opažamo, da se mladi odlično znajdejo pri reševanju praktičnih izzivov. Verjamemo, da jim bodo pridobljene izkušnje in znanja koristili pri nadaljnjem učenju in obvladovanju zahtevnejših orodij«, pa je sklenil Garsia Kosinac iz GEN energije.

V GEN energiji vse od leta 2012 organizirajo poletne aktivnosti za otroke, namenjene spodbujanju zanimanja za tehniko in naravoslovje, letos pa so poletni tabor skupaj s FE UM prvič zasnovali za srednješolsko raven.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180