GEN energija pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2
Krško, 19.07.2021

Družba GEN je danes, 19. julija, od ministrstva za infrastrukturo pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2, kar je pomemben mejnik na poti do končne odločitve o povečanju jedrskih proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji. Kot kažejo doslej opravljene študije upravičenosti projekta, je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda in uresničitve cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050.  

Energetsko dovoljenje za JEK2 je pomemben mejnik na poti k odločitvi o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki mora biti sprejeta v široki in odprti javni razpravi. Jedrska energija lahko v sozvočju z obnovljivimi viri energije ključno prispeva k učinkovitosti elektroenergetskega prehoda Slovenije v smeri nizkoogljičnosti in hkratni robustnosti elektroenergetskega sistema in s tem k stalni razpoložljivosti elektrike ob razumni ceni.  

»Doslej opravljene študije upravičenosti projekta kažejo, da je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo tehnično, okoljsko in investicijsko izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme in omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda,« poudarja generalni direktor GEN Martin Novšak. Dodaja, da so na nadaljevanje projekta, ki ga vodijo odgovorno in racionalno, dobro pripravljeni. S Podnebno strategijo in pridobljenim energetskim dovoljenjem za JEK2 se odpira priložnost uresničitve ciljev nizkoogljične prihodnosti za Slovenijo in regijo, skladno s smerjo, ki jo nakazuje tudi nedavno predstavljen evropski zakonodajni sveženj ukrepov za znižanje izpustov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov, imenovan Pripravljeni na 55 (Fit for 55).

Kot poudarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, pomeni energetsko dovoljenje za JEK2 eno najpomembnejših odločitev MzI, s katero se Slovenija premika naproti neodvisni, čisti in nizkoogljični prihodnosti. »V Podnebni strategiji smo si zastavili cilj, da do leta 2050 dosežemo neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. To je velik izziv in pred nami so pomembne odločitve, ki bodo vplivale na blaginjo in okolje, v katerem bodo živele generacije za nami. Energetsko dovoljenje za JEK2 je mejnik, s katerim pričenjamo z izvedbo upravnih postopkov in  pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2, kar je nujna podlaga za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo oskrbo nizkoogljične, energetsko neodvisne Slovenije. Hkrati pa z energetskim dovoljenjem za JEK2 odpiramo tudi javno razpravo z željo, da dosežemo najširši možen družbeni konsenz pri vprašanju podpore čisti, zeleni energetski prihodnosti.«

Proizvodnja Skupine GEN je že danes 99% nizkoogljična, z JEK 2 pa se bo pomembno izboljšal tudi položaj Slovenije na lestvici nizkoogljičnosti proizvodnje električne energije. Jedrska energija je odgovor na številne izzive prihodnosti, zato bo Skupina GEN sledila pričakovanjem MzI glede široke javne razprave na temo elektroenergetskega prehoda. GEN se je že doslej osredotočal na izobraževanje, ozaveščanje in javno odpiranje pogovorov o energetski prihodnosti s številnimi deležniki, to prakso bo odslej še intenziviral. 

Že izvedeni predinvesticijski zasnovi projekta ter mnogim drugim strokovnim študijam, ki so pomenile podlago za pridobitev energetskega dovoljenja, bodo sledile izbira in potrjevanje lokacije, odločanje o investiciji in nato gradnja. GEN bo še naprej skrbel za to, da bodo vsi koraki na poti do odločitve in gradnje transparentni ter jasno predstavljeni vsem zainteresiranim deležnikom. 

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180