Skupina GEN poslovno leto 2021 zaključila uspešno, v 2022 stopa z jasno vizijo razogljičenja
Ljubljana, 06.01.2022

Skupina GEN je v letu 2021 kljub izjemno zahtevnim razmeram na energetskem trgu obratovala zelo stabilno in zanesljivo oskrbovala odjemalce z električno energijo, proizvedeno iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije. Kljub zahtevnim hidrološkim razmeram so hidroelektrarne obratovale dobro, Nuklearna elektrarna Krško pa je v letu 2021 presegla načrtovano proizvodnjo.

V Skupini GEN so v preteklem letu postavili nov mejnik z ustvarjenimi 3 milijardami evrov prometa in tako utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, z investicijami na ravni 100 milijonov evrov pa se je Skupina GEN – kot že vrsto let doslej – umestila med investicijsko najbolj dejavne poslovne skupine v Sloveniji.

Kot poudarjajo, bo njihova Vizija 3+1 elektroenergetskega prehoda ključ do razogljičenja slovenske energetike in s tem širše družbe.

Neto dobiček celotne Skupine GEN so v letu 2021 načrtovali zelo ambiciozno in ga bodo celo presegli, po ocenah bo dobiček na ravni 80 milijonov evrov. Tudi v krovni družbi GEN energija so presegli načrte, prihodki podjetja so na ravni 230 milijonov evrov, čisti dobiček pa 26 milijonov evrov.

Kot poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija, je uspešno poslovanje in zanesljiva oskrba odraz premišljenega in pravilnega načrtovanja v preteklosti: »V času, ko se v luči razogljičenja elektroenergetskega sistema celoten svet sooča z nestabilno in vedno bolj nedostopno oskrbo z električno energijo, je Skupina GEN v letu 2021 zagotavljala zanesljivo, cenovno ugodno in nizkoogljično elektriko ter celo presegla načrtovane poslovne rezultate. Takšen uspeh in poslovanje sta predvsem posledica premišljenega vlaganja in razvoja infrastrukture. Slednje pa se ne začne v krizi, ampak že v desetletjih pred njo. Energetska kriza, ki jo doživljamo danes, je osvetlila pomanjkljivosti obstoječih energetskih sistemov in energetskega trga ter razkrila potrebo po realnih, konkretnih in premišljenih energetskih načrtih. Skupina GEN ima jasen in uresničljiv odgovor na izzive obstoječega energetskega sistema.«

Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energija, dodaja: »V preteklem letu smo v mesecu juliju od ministrstva za infrastrukturo prejeli energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne Krško. Pri tem projektu ne gre zgolj za strateški razvojni projekt Skupine GEN, temveč za medgeneracijski projekt celotne slovenske družbe. S tem zavedanjem intenzivno nadaljujemo z aktivnostmi projekta JEK2, pripravili smo strokovne podlage za umeščanje projekta v prostor in druge ključne korake za njegovo realizacijo.«

Skupina GEN na izzive razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema odgovarja z Vizijo 3 + 1. Ta z nizkoogljično mešanico jedrske, hidro in sončne energije predstavlja ključ do stabilnega, cenovno konkurenčnega in nizkoogljičnega elektroenergetskega sistema za Slovenijo in širšo regijo. »Skupina GEN že danes 99 % elektrike proizvaja iz nizkoogljičnih virov, z družbo GEN-I, pa z raznovrstno trajnostno in dostopno ponudbo nastopamo tudi na področju trgovanja z energijo,« o obstoječem proizvodnem portfelju pove Novšak. Investicijski projekti in načrtovano povečanje proizvodnih zmogljivosti bodo zagotovili dodatnih 10 TWh električne energije. Največji delež bo zagotovil projekt JEK2 (okoli 9 TWh), 1 TWh pa bodo prispevale sončne in hidroelektrarne. S tem bo Skupina GEN še dodatno stabilizirala slovenski elektroenergetski sistem ter slovenskim gospodinjstvom in industriji omogočila stabilno in varno oskrbo z električno energijo.

Levičar poudarja, da bo načrtovana proizvodnja omogočala manjšo uvozno odvisnost Slovenije: »Dodatne teravatne ure električne energije bodo omogočile nadomestitev izpada energije iz fosilnih virov, hkrati pa zagotovile uresničitev elektrifikacije mobilnosti, hlajenja in ogrevanja, digitalizacijo družbe in napredno integracijo razpršenega dela aktivnih odjemalcev-proizvajalcev v povezan, enovit in razogljičen elektroenergetski sistem. Kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije nam omogoča uspešno razogljičenje elektroenergetskega sistema in prehod v nizkoogljično družbo.«

Gordana Radanovič, finančna direktorica Skupine GEN poudarja, da vizija pomembno prispeva k uresničevanju mednarodnih in nacionalnih podnebnih ciljev: »Vizija 3 + 1 je ključ do slovenskega elektroenergetskega prehoda, ki zagotavlja okolju prijazno in hkrati zanesljivo oskrbo s cenovno dostopno električno energijo.«

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180