Pojasnila o prodaji in nakupu električne energije v Skupini GEN
Krško, 21.09.2022

Ob bližnjem rednem remontu v NEK podajamo točna pojasnila o prodaji in nakupih električne energije v Skupini GEN, kjer tudi v zaostrenih energetskih razmerah skrbimo za zanesljivo oskrbo vseh porabnikov z električno energijo.

90 % proizvedene električne energije v Skupini GEN prodamo leto vnaprej – v obliki letnega produkta pasovne energije.

V Skupini GEN okrog 90 % vse proizvedene električne energije iz NEK in savskih hidroelektrarn prodamo na podlagi dolgoročnih pogodb, torej za eno, dve ali tudi tri leta vnaprej. Gre za letni produkt pasovne električne energije, ki udeležencem na trgu zagotavlja celoletno dobavo. Preostali delež, okoli 10 % proizvedene električne energije, pa prodamo po tako imenovanih »spot« cenah, za dan vnaprej, v tekočem poslovnem letu – če je realizacija proizvodnje na ravni plana ali višja.

Opisana poslovna praksa je med proizvajalci električne energije običajna že vrsto let in Skupino GEN, zaradi zanesljivosti proizvodnje in uspešnih tržnih strategij, uvršča med najbolj uspešne poslovne skupine v državi. Proizvajalcem takšen način omogoča kakovostno načrtovanje poslovnih načrtov in investicijsko naravnanost. Kupcem, torej gospodarstvu, podjetjem, javnemu sektorju in gospodinjstvom, pa predvidljivo in zanesljivo življenje in poslovanje vsaj v okviru enega leta.

Ceno električne energije določa evropski trg. Izredne razmere dnevno obvladujemo na nivoju celotne Skupine GEN.

Zaradi vojne v Ukrajini in tveganja na strani dobave zemeljskega plina je cena električne energije letos nepredstavljivo narasla. Zaradi negotovosti se je ustavilo borzno trgovanje z električno energijo, zahteve po denarnih varnostnih kritjih na borzah pa so se bistveno povečale. Istočasno se v Sloveniji in po vsej Evropi soočamo z rekordno nizko hidrologijo in izpadom proizvodnje iz pomembnega obnovljivega vira. Dodatno bodo našo skupino obremenile regulacije cen.

Zaostrene razmere od vodstev vseh družb v Skupini GEN zahtevajo izjemno odgovorno in preudarno dnevno obvladovanje zaostrenih razmer na evropskem trgu električne energije, da bo dobava v skladu z dolgoročnimi pogodbami nemotena, da bo Skupina GEN v lasti države še naprej izpolnjevala vse cilje gospodarnosti in da bo, kratkoročno, Slovenija tudi v času remonta v NEK imela na razpolago dovolj električne energije.

 

Remont NEK bo od 1. oktobra do 2. novembra prvenstveno namenjen menjavi goriva. Izpadli delež bomo zavarovali z lastno proizvodnjo in nakupi na trgu.

Jedrska elektrarna Krško je po več kot 500 dneh neprekinjenega in zanesljivega obratovanja tik pred začetkom remonta, ki je vselej časovno vezan na menjavo dela goriva. V primeru enomesečnega neobratovanja NEK bomo imeli približno za 350 MW primanjkljaja pasovne energije. Načrtujemo, da bomo del primanjkljaja pokrili znotraj Skupine GEN s hidroproizvodnjo in obratovanjem Termoelektrarne Brestanica. V primeru izboljšanih hidroloških razmer v oktobru bomo lahko ta del nadomestne energije v veliki meri pokrili s hidroelektrarnami, v nasprotnem primeru pa bo več obratovanja plinskih enot v Termoelektrarni Brestanica, predvsem na dizelsko gorivo. Preostali del manjkajoče pasovne električne energije za oktober postopno nakupujemo na trgu, ki pa, kot opisano, v letu 2022 deluje v povsem drugačnih okvirjih in zahteva praktično dnevno prilagajanje razmeram v soodvisnosti od naravnih, ekonomskih in geopolitičnih okoliščin.

Vloga jedrske energije je v energetski krizi vse bolj nenadomestljiva.

Energetska kriza je jasno pokazala na potrebo po samozadostni proizvodnji električne energije v Sloveniji in pomen stabilnih zanesljivih in cenovno dostopnih proizvodnih virov električne energije, kot je NEK. V družbi GEN energija na teh temeljih z vso odgovornostjo vodimo projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne, JEK2, ki bo Sloveniji dolgoročno zagotovil energetsko neodvisnost in na naravne, politične, ekonomske in druge zunanje vplive čim bolj odporno energetsko mešanico.

 

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180