Medijsko središče
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 07.09.2011
Dogovor je rezultat enotnega mnenja podpisnikov dogovora, da je vlaganje v vodni potencial na reki Savi bistvenega pomena za slovensko energetiko in državo kot celoto.Slovenska energetska politika je namreč vse bolj usmerjena v pridobivanje električne energije iz vode kot strateško pomembnega obnovljivega vira. Z vidika neizkoriščenega vodnega potenciala Save je odločitev o izgradnji verige HE na tej reki gotovo smiselna. Predvsem ne gre prezreti dejstva, da bodo HE na srednji Savi v veliki meri prispevale tudi k izpolnitvi zahtev EU direktive o obnovljivih virih energije, hkrati pa omogočile tudi večjo fleksibilnost obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. In končno, z začetkom izgradnje HE na srednji Savi se bo pospešila tudi gospodarska aktivnost v Sloveniji, saj bodo imela pri njem možnost sodelovati številna domača podjetja. Več...
Krško, 03.09.2011
V soboto, 3. septembra 2011, je GEN energija v Svetu energije, interaktivnem multimedijskem centru o energiji in energetiki, organizirala dan odprtih vrat. Več...
Krško, 06.07.2011
Izgradnja Informacijskega središča GEN, ki združuje funkcije nadzora delovanja energetskega sistema skupine GEN in informacijsko-izobraževalno dejavnost o energiji in energetiki, bo pomembno prispevala tako k večji učinkovitosti poslovanja članic skupine GEN kot tudi k povečevanju razumevanja področja energetike. Več...
Krško, 23.12.2010
Skupina GEN poslovno leto zaključuje uspešno, z realizacijo vseh zastavljenih ciljev, med katerimi je najpomembnejši zanesljiva in konkurenčna oskrba z električno energijo. Stanje slovenskega gospodarstva se odraža tudi na manjšem odjemu električne energije in posledično nižjih tržnih cenah kot v preteklih letih in vpliva tudi na poslovne rezultate skupine GEN. Več...
Krško, 23.04.2010
»Nadzorni svet se je seznanil, da se je na javni razpis za direktorja GEN energije javil en kandidat, dosedanji direktor Martin Novšak. Naloga nadzornega sveta je, da s svojimi odločitvami zagotovi takšno vodenje GEN energije, ki bo zagotavljalo poslovni razvoj sistema. Nadzorni svet se je o vodstvu za prihodnje obdobje odločil na osnovi izkušenj, strokovnosti in tudi razumevanja specifične vloge jedrskega področja znotraj skupine GEN,« je po končani seji povedal predsednik nadzornega sveta Danijel Levičar. Več...
Krško, 12.02.2010
Sprejeti Poslovni načrt bo omogočal skupini GEN dobre okvirje za normalno poslovanje družb in zagotavljanje optimalnega obratovanja proizvodnih objektov. Nadzorni svet je med drugim obravnaval tudi informacijo o poteku dogovorov s skupino HSE, ki vodi projekt TEŠ 6 in zadolžil direktorja, da nadaljuje z dogovori, ki bodo v korist obeh strani. Več...