Medijsko središče
Prikaži arhiv novic:
RSS
Ljubljana, 20.11.2014
Ljubljana, 20. november 2014 – Danes je družba GEN energija predstavila spletno stičišče o energiji in energetiki eSvet (www.esvet.si), v nadaljevanju pa so strokovnjaki razpravljali o oblikovanju energetske prihodnosti. Zbrani so bili enotni, da je krepitev energetske pismenosti nujna podlaga za odgovorno oblikovanje trajnostne energetske prihodnosti. Več...
Krško, 02.07.2014
Danes so v Krškem direktorji družb GEN energija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (SEL) in Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) podpisali Pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. (HESS). HESS bo tako prešel v večinsko, 51-odstotno lastništvo skupine GEN. Lastniške spremembe prinašajo lažjo in predvsem učinkovitejšo koordinacijo delovanja celotne savske hidroenergetske verige. Več...
Vrbina, 24.12.2013
Na spodnji povezavi objavljamo povzetek Revizijskega poročila Računskega sodišča RS: Smotrnost poslovanja GEN energije d.o.o., Krško pri prodaji električne energije, z dne 23. december 2013. Več...
Vrbina, 12.09.2013
Nadzorni svet družbe GEN energija se je sestal na svoji tretji redni seji in sprejel poslovnik o delu nadzornega sveta, formiral revizijsko komisijo nadzornega sveta ter sprejel poslovnik o delu revizijske komisije. Obravnaval je tudi stanje prodaje električne energije ter ostale tekoče zadeve. Več...
Vrbina, 22.08.2013
Nadzorni svet družbe GEN energija se je sestal na svoji prvi redni in hkrati konstitutivni seji, na kateri so člani za predsednika izvolili Mateja Pirca, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Danijela Levičarja. Nadzorni svet se je seznanil z delovanjem družbe in sprejel usmeritve za nadaljnje delovanje nadzornega sveta. Več...
Krško, 20.03.2013
Okrožno sodišče v Krškem je dne, 19. 03. 2013, izdalo začasno odredbo o zadržanju izvršitev sklepov iz zapisnika 1. izredne seje nadzornega svet družbe GEN energije. Več...
Vrbina, 29.11.2012
Na skupščini so bili odpoklicani dosedanji člani nadzornega sveta družbe: mag. Davorin Dimič, dr. Andro Ocvirk, mag. Uroš Saksida in Tomaž Savšek. Imenovali so nove člane nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje štirih let; novi člani nadzornega sveta so prof. dr. Leon Cizelj, g. Martin Bratanič, dr. Marko Čepin, g. Rastislav Jože Reven in g. Goran Udovč. Več...
Vrbina, 24.04.2012
Nadzorni svet GEN energije je zaključil v petek prekinjeno izredno sejo, na kateri je obravnaval poslovanje družbe in skupine. Skupina GEN je v letu 2011 ustvarila 562 mio EUR prometa ter 20,7 mio EUR čistega dobička. Rezultat družbe GEN energija pa je bil 180 mio EUR prometa in 9,4 mio EUR čistega dobička. Poslovni rezultat družbe bi bil brez odpisov vrednosti finančnih naložb v okviru načrtovanega. Več...
Ljubljana, 20.03.2012
Danes je na potekala prva skupščina družbe Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA). Na njej so izvolili nadzorni svet; sestavljajo ga strokovni kadri družbenikov, ki prihajajo tudi iz lokalnega okolja, kjer se bodo gradile hidroelektrarne na srednji Savi. Več...
Trbovlje, 25.11.2011
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) , GEN energija d.o.o. in Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. so danes v prostorih Termoelektrarne Trbovlje podpisale družbeno pogodbo, s katero so se zavezale k skupnemu nastopu pri projektu izgradnje HE na srednji Savi. Projekt izgradnje HE na srednji Savi, v katerem sodelujejo HSE s 60 odstotki, GEN energija z 10 odstotki in Savske elektrarne Ljubljana s 30 odstotki, je namenjen povečanju deleža obnovljivih virov energije, ki spadajo v razred visokih naložb z relativno nizko stopnjo donosnosti v kratkem času, po drugi strani pa predstavljajo dolgoročno varno in zanesljivo dobavo čiste energije. Več...