10. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov
Ljubljana, 02.06.2023

Mreža mlade generacije jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je na reaktorskem centru Podgorica včeraj pripravila že 10. jubilejno konferenco mladih jedrskih strokovnjakov, ki se strokovno, raziskovalno in razvojno ukvarjajo z različnimi vidiki uporabe jedrske tehnologije in znanosti.

V celodnevnem programu konference so mladi jedrski strokovnjaki predstavili več kot 20 strokovnih člankov s področja delovanja jedrske elektrarne Krško, reaktorske fizike, jedrske fuzije ter jedrske termohidravlike in strukturne mehanike. 

V sklepnem delu konference je sledila okrogla miza. V razpravi, ki je v ospredje postavila vprašanje, kako izboljšati sodelovanje med jedrskimi deležniki v državi, je skupaj s prof. dr. Leonom Cizljem, predsednikom uprave NEK Gorazdom Pfeiferjem, predsednikom DJS doc. dr. Tomažem Žagarjem in Matjažem Podjavorškom iz URSJV sodeloval tudi generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan. V razpravi o napredku projekta JEK2 je poudaril, da gre za daleč največji infrastrukturni projekt Slovenije, ki ni projekt samo Skupine GEN. Da pridobi ustrezno podporo za nadaljevanje s polno paro naprej do faze odločitve, morajo svoje poslanstvo enotno prepoznati vsi deležniki na vseh nivojih.

Dogodka se je udeležilo blizu 50 mladih jedrskih strokovnjakov iz Instituta Jožef Stefan, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, NEK in GEN. Udeleženci so v prijetnem in pozitivnem vzdušju utrdili glavni cilj vsakoletne konference: spodbujanje povezovanja, predstavitev strokovnega dela ter krepitev prepoznavnosti in atraktivnosti stroke med mladimi. 

10. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov