Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 01.06.2023
Generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan se je kot predstavnik gospodarske delegacije pridružil ekipi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki se je v tem tednu udeležila Lizbonskega energetskega vrha. Več...
Lizbonski energetski vrh
Ljubljana, 31.05.2023
V Ljubljani je potekala regionalna konferenca ReGreen o izzivih in priložnostih podnebnih sprememb, ki jo je organizirala medijska hiša Bloomberg Adria. Dogodka se je udeležil tudi generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan, ki je sodeloval na panelu o infrastrukturi in zelenem prehodu jadranske regije, na katerem so razpravljali o tem, kaj je treba narediti za zeleni prehod in kje imamo v regiji največji izzive, ki prehod upočasnjujejo. Več...
Krško, 19.05.2023
V Krškem je danes potekala konferenca z naslovom Prehod v nizkoogljično družbo, namenjena izmenjavi pogledov na možne rešitve z vidika gospodarstva, energetike in politike v treh različnih panelih. Na konferenci, ki sta jo na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča organizirala Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European Studies, sta nastopila tudi generalni in poslovni direktor GEN energije. Več...
Konferenca o prehodu v nizkoogljično družbo
Krško, 14.04.2023
Energetski objekti Skupine GEN so v prvem kvartalu leta 2023 proizvajali v skladu s plani. Z 912 GWh proizvedene nizkoogljične električne energije znaša indeks glede na plan na ravni celotne skupine 100,4 %. Več...
Krško, 11.04.2023
Gorazd Pfeifer je skupaj s članom uprave Sašo Medakovićem odgovoren za vodenje elektrarne in poslovanje družbe NEK v skladu z določili Meddržavne in Družbene pogodbe ter veljavno zakonodajo in standardi jedrske industrije. Dolgoletni predsednik uprave Stane Rožman se je po izjemni poklicni karieri upokojil. Več...
Vodenje Nuklearne elektrarne Krško prevzel novi predsednik uprave Gorazd Pfeifer
Ljubljana, 29.03.2023
Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je danes razpravljala o izvajanju projekta JEK2, katerega nosilec je družba GEN Energija. Seje, ki jo je sklical predsednik komisije Jernej Vrtovec, sta se udeležila tudi generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan in poslovni direktor Danijel Levičar. Več...
Ljubljana, 15.03.2023
Generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan, generalni direktor HSE dr. Tomaž Štokelj in direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar so si enotni: Ukrepi vlade in energetskih družb za soočanje z energetsko krizo so delovali, razmere so pod nadzorom, a zahtevnih razmer nikakor ni konec. Z ukrepi, pa tudi z učinkovito rabo energije, moramo skupaj nadaljevati na vseh ravneh. A ne le to: dolgoročno Slovenija nujno potrebuje investicije v nove nizkoogljične proizvodne enote in obnovljive vire energije, saj je več kot 30-odstotna povprečna uvozna odvisnost, ki je zaznamovala leto 2022, nesprejemljiva. Več...
Slovenija mora vse sile usmeriti v vzpostavitev samooskrbnega in nizkoogljičnega elektroenergetskega sistema
Krško, 13.03.2023
V Informacijskem središču GEN je 13. marca 2023 potekala 105. redna seja Sveta regije Posavje. Vodstvom posavskih občin je poslovodstvo GEN energije predstavilo aktualne poudarke dela, osrednja tema pa je bila predstavitev statusa projekta JEK2. Več...
Zagreb, 03.03.2023
Zagreb je v tem tednu gostil četrto srečanje Partnerstva za čezatlantsko energetsko in podnebno sodelovanje, ki je potekalo v organizaciji ameriškega ministrstva za energijo, hrvaškega ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj ter Globalnega energetskega centra pod okriljem Atlantskega sveta. V panelni razpravi na temo civilnih jedrskih strategij sta v družbi visokih predstavnikov ameriškega ministrstva za energijo, podjetij Westinghouse in TerraPower ter romunskega ministra za energetiko sodelovala poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar in tudi član uprave NEK Saša Medaković. Več...
Srečanje Partnerstva za čezatlantsko energetsko in podnebno sodelovanje
Krško, 02.03.2023
Družba GEN je danes vrnila še zadnji, 10 milijonov evrov vreden obrok kratkoročnih kreditov, ki so bili pridobljeni novembra 2022 v skupni višini 100 milijonov evrov. Krediti so bili namenjeni izključno premoščanju likvidnostnih obremenitev, povezanih z nakupi nadomestne električne energije v času remonta NEK. Zavarovani so bili z državnim poroštvom (po Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske Unije – ZPKEEKP). Več...