Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Ljubljana, 29.03.2023
Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je danes razpravljala o izvajanju projekta JEK2, katerega nosilec je družba GEN Energija. Seje, ki jo je sklical predsednik komisije Jernej Vrtovec, sta se udeležila tudi generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan in poslovni direktor Danijel Levičar. Več...
Dr. Paravan: JEK2 je projekt celotne države
Ljubljana, 15.03.2023
Generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan, generalni direktor HSE dr. Tomaž Štokelj in direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar so si enotni: Ukrepi vlade in energetskih družb za soočanje z energetsko krizo so delovali, razmere so pod nadzorom, a zahtevnih razmer nikakor ni konec. Z ukrepi, pa tudi z učinkovito rabo energije, moramo skupaj nadaljevati na vseh ravneh. A ne le to: dolgoročno Slovenija nujno potrebuje investicije v nove nizkoogljične proizvodne enote in obnovljive vire energije, saj je več kot 30-odstotna povprečna uvozna odvisnost, ki je zaznamovala leto 2022, nesprejemljiva. Več...
Krško, 13.03.2023
V Informacijskem središču GEN je 13. marca 2023 potekala 105. redna seja Sveta regije Posavje. Vodstvom posavskih občin je poslovodstvo GEN energije predstavilo aktualne poudarke dela, osrednja tema pa je bila predstavitev statusa projekta JEK2. Več...
Seja Sveta regije Posavje v Informacijskem središču GEN
Zagreb, 03.03.2023
Zagreb je v tem tednu gostil četrto srečanje Partnerstva za čezatlantsko energetsko in podnebno sodelovanje, ki je potekalo v organizaciji ameriškega ministrstva za energijo, hrvaškega ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj ter Globalnega energetskega centra pod okriljem Atlantskega sveta. V panelni razpravi na temo civilnih jedrskih strategij sta v družbi visokih predstavnikov ameriškega ministrstva za energijo, podjetij Westinghouse in TerraPower ter romunskega ministra za energetiko sodelovala poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar in tudi član uprave NEK Saša Medaković. Več...
Krško, 02.03.2023
Družba GEN je danes vrnila še zadnji, 10 milijonov evrov vreden obrok kratkoročnih kreditov, ki so bili pridobljeni novembra 2022 v skupni višini 100 milijonov evrov. Krediti so bili namenjeni izključno premoščanju likvidnostnih obremenitev, povezanih z nakupi nadomestne električne energije v času remonta NEK. Zavarovani so bili z državnim poroštvom (po Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske Unije – ZPKEEKP). Več...
GEN v celoti vrnil premostitvene kredite, zavarovane s poroštvom države
Krško, 28.02.2023
V Kulturnem domu Krško je danes, 28. februarja, potekalo jubilejno 10. tekmovanje Mladi genialci. Med 21 ekipami z 18 srednjih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij iz vse Slovenije je na odru Kulturnega doma v Krškem v napetem finalu največ znanja o energetiki pokazala ekipa Šolskega centra Novo mesto, smer tehnična gimnazija. Več...
Ljubljana, 24.01.2023
Skupina GEN je v letu 2022, kljub energetski krizi in dramatičnim razmeram na energetskih trgih, uspešno uresničevala svoje poslanstvo. Slovenskim odjemalcem smo ves čas zagotavljali zanesljivo, cenovno dostopno in nizkoogljično energijo po pogodbeno obljubljenih cenah, ob tem pa realizirali vse investicijske in obratovalno-varnostne cilje proizvodnih objektov. Skupina je poslovno leto 2022 zaključila pod načrti, a še vedno s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 23 mio EUR. Več...
Skupina GEN kljub zahtevnim energetskim razmeram v letu 2022 uspešna
Krško, 16.01.2023
Ministrstvo za okolje in prostor je Nuklearni elektrarni Krško, največjemu viru nizkoogljične energije v Skupini GEN in v Sloveniji, izdalo okoljsko soglasje za podaljšanje obratovalne dobe. Gre za izjemno pomemben korak, ki omogoča dolgoročno obratovanje, na katerega je jedrska elektrarna tehnološko pripravljena do leta 2043. Več...
Krško, 24.11.2022
Danes, dne 24. novembra 2022, je nadzorni svet družbe GEN energija s finančno direktorico mag. Gordano Radanovič sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Mandat ji preneha s 30. novembrom 2022. Nadzorni svet GEN se je finančni direktorici zahvalil za njeno delo v času opravljanja funkcije in ji zaželel uspešno delo na njeni nadaljnji poslovni poti. Več...
Krško, 25.10.2022
Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. je na današnji seji za generalnega direktorja družbe soglasno imenoval dr. Dejana Paravana, ki bo štiriletni mandat nastopil 1. novembra 2022. Več...