Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 17.06.2022
V torek, 14. junija, je Nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2021. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine v letu 2021 ocenili kot zelo uspešno in zanesljivo. Več...
Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2021
Krško, 15.06.2022
Skupina GEN si poleg poslanstva zagotavljanja zanesljive proizvodnje in dobave električne energije trajno prizadeva za krepitev energetske pismenosti in zanimanja za energetske teme. Danes so v prostorih Informacijskega središča GEN pripravili zaključno prireditev natečaja Mladi v svetu energije. Tako so po obdobju epidemiološke prekinitve vnovič združili dragocene poglede mladih na našo skupno energetsko prihodnost. Več...
Krško, 12.04.2022
V torek, 12. aprila 2022, se je v Krškem odvijalo že deveto tekmovanje Mladi genialci. Med šestnajstimi posavskimi osnovnimi šolami so v živo na odru Kulturnega doma v Krškem v napetem finalu največ znanja o energetiki pokazali tekmovalci iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Artiče in OŠ Velika Dolina. Več...
Mladi genialci ponovno na krškem odru
Krško, 30.03.2022
Nadzorni svet GEN je na današnji seji za generalnega direktorja družbe imenoval Blaža Košoroka. V tričlanskem poslovodstvu ostajata poslovni direktor Danijel Levičar in finančna direktorica Gordana Radanovič. Novi generalni direktor bo štiriletni mandat nastopil 1. aprila 2022. Več...
Krško, 23.02.2022
Nadzorni svet GEN energije je z današnjim dnem odpoklical generalnega direktorja GEN Martina Novšaka. Začasno oziroma do novega imenovanja je na mesto generalne direktorice imenoval dosedanjo članico poslovodstva GEN mag. Gordano Radanovič. Več...
Ljubljana, 06.01.2022
Skupina GEN je v letu 2021 kljub izjemno zahtevnim razmeram na energetskem trgu obratovala zelo stabilno in zanesljivo oskrbovala odjemalce z električno energijo, proizvedeno iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije. Kljub zahtevnim hidrološkim razmeram so hidroelektrarne obratovale dobro, Nuklearna elektrarna Krško pa je v letu 2021 presegla načrtovano proizvodnjo. Več...
Krško, 24.12.2021
Ob izteku leta 2021 je poslovodstvo GEN energije v novoletnih poslanicah predstavilo ključne poudarke preteklega leta, ki je bilo za Skupino GEN uspešno, a hkrati zahtevno in polno izzivov. Vabljeni k ogledu. Več...
Svetlo, zanesljivo in odločno v letu 2022 [VIDEO]
Krško, 15.12.2021
Poslovodstvo družbe GEN energija po obravnavi ocene poslovanja družbe GEN za leto 2021 ocenjuje, da bodo dosegli zastavljene načrte za leto 2021, skladno s katerimi pričakujejo rezultate na ravni 23 milijonov evrov. Več...
Krško, 17.11.2021
Vodstvo GEN energije si aktivno prizadeva za konstruktivno sodelovanje vseh vpletenih strani, katerih skupni cilj je doseči usklajen dogovor za sestavo stabilne in kompetentne uprave s trajnim mandatom za vodenje družbe GEN-I. V interesu GEN energije je zagotoviti nadaljnje uspešno poslovanje te družbe v okviru Skupine GEN. Več...
Nadaljevanje prizadevanj za sestavo stabilne uprave GEN-I
Krško, 28.10.2021
Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. se je na današnji izredni seji seznanil z informacijami poslovodstva GEN o nameravani prodaji deleža GEN-I v družbi GEN-EL naložbe d.o.o. (v nadaljevanju GEN-EL), kar predstavlja manjšinski delež v celotnem lastništvu GEN-I. Po podrobni razpravi je nadzorni svet soglasno ugotovil, da je bila namera o odsvojitvi deleža že zapisana v poslovnem načrtu družbe GEN-I za leto 2021, s katerim se je nadzorni svet seznanil novembra 2020. Več...