Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 15.12.2021
Poslovodstvo družbe GEN energija po obravnavi ocene poslovanja družbe GEN za leto 2021 ocenjuje, da bodo dosegli zastavljene načrte za leto 2021, skladno s katerimi pričakujejo rezultate na ravni 23 milijonov evrov. Več...
Družba GEN energija bo letos dosegla načrtovane rezultate
Krško, 17.11.2021
Vodstvo GEN energije si aktivno prizadeva za konstruktivno sodelovanje vseh vpletenih strani, katerih skupni cilj je doseči usklajen dogovor za sestavo stabilne in kompetentne uprave s trajnim mandatom za vodenje družbe GEN-I. V interesu GEN energije je zagotoviti nadaljnje uspešno poslovanje te družbe v okviru Skupine GEN. Več...
Krško, 28.10.2021
Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. se je na današnji izredni seji seznanil z informacijami poslovodstva GEN o nameravani prodaji deleža GEN-I v družbi GEN-EL naložbe d.o.o. (v nadaljevanju GEN-EL), kar predstavlja manjšinski delež v celotnem lastništvu GEN-I. Po podrobni razpravi je nadzorni svet soglasno ugotovil, da je bila namera o odsvojitvi deleža že zapisana v poslovnem načrtu družbe GEN-I za leto 2021, s katerim se je nadzorni svet seznanil novembra 2020. Več...
GEN v procesu lastniških sprememb v družbi GEN-EL
Krško, 25.10.2021
Družba GEN d.o.o. za študijsko leto 2021/2022 razpisuje 2 kadrovski štipendiji za redne študente prvostopenjskega (UN) oziroma drugostopenjskega (MAG) študijskega programa: elektrotehnika, fizika, strojništvo, energetika in računalništvo. Če ste uspešni, iznajdljivi in motivirani ter se v življenju veselite novih izzivov, potem do 5.11.2021 pričakujemo vašo vlogo. Več...
Krško, 04.10.2021
2. oktobra je minilo 40 let od prve sinhronizacije Nuklearne elektrarne Krško (NEK) z elektroenergetskim omrežjem. NEK se je v tem obdobju izkazala z visoko stabilnim in učinkovitim obratovanjem, ki pomembno prispeva k zanesljivosti slovenskega in evropskega elektroenergetskega sistema. Več...
40 let nizkoogljične jedrske energije v Sloveniji
Brežice, 20.09.2021
V okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU si je v ponedeljek, 20. 9. 2021, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec skupaj z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson ogledal Hidroelektrarno Brežice. Najnovejša v nizu hidroelektrarn na spodnji Savi je primer dobre prakse izkoriščanja vodnega potenciala. Gostiteljem in direktorju družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi, Bogdanu Barbiču, se je ob sprejemu visokega obiska pridružil tudi generalni direktor GEN energije Martin Novšak. Več...
Krško, 19.07.2021
Družba GEN je danes, 19. julija, od ministrstva za infrastrukturo pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2, kar je pomemben mejnik na poti do končne odločitve o povečanju jedrskih proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji. Kot kažejo doslej opravljene študije upravičenosti projekta, je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda in uresničitve cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Več...
GEN energija pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2
Brestanica, 29.06.2021
V Termoelektrarni Brestanica (TEB) so v ponedeljek, 28. junija 2021 odprli novo nadomestno plinsko turbino SGT 800 z nazivno močjo 56 megavatov. Slavnostni govorniki direktor TEB Tomislav Malgaj, generalni direktor GEN Martin Novšak in predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša so poudarili pomen TEB v slovenskem energetskem sistemu. Več...
Krško, 23.06.2021
Skupina GEN je kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija COVID-19 v letu 2020, slovenska gospodinjstva, industrijo in javni sektor oskrbovala z zanesljivo, varno in konkurenčno energijo iz nizkoogljičnih virov. S strokovnim odnosom izkušenih vodstev ter pravočasnimi in ustreznimi ukrepi, ki so omogočili nemoteno delovanje vseh družb in načrtovano izvedbo investicij, so utrdili svoj položaj med največjimi in investicijsko najmočnejšimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Prihodki Skupine GEN v letu 2020 so znašali 2,2 milijarde evrov, od tega čisti dobiček 64,2 milijona evrov, kar je za 33 % več kot v letu 2019. V krovni družbi pa so prihodki znašali 231 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 45,7 milijona evrov. Več...
Poslovno leto 2020 v Skupini GEN: nizkoogljičnost, zanesljiva oskrba in stabilnost slovenskega EES
Krško, 08.06.2021
V ponedeljek, 7. junija 2021, so na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Krško v počastitev praznika občine Krško v Kulturnem domu Krško podelili letošnje nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Med nagrajenimi je tudi GEN energija, ki je prejela jubilejno priznanje ob 20. obletnici svojega delovanja. Priznanje je v imenu družbe prevzel generalni direktor Martin Novšak. Več...