Mladi genialci na energetskem kvizu navdušili s prikazanim znanjem in pozitivno energijo
Krško, 25.04.2019

V sredo, 24. aprila 2019, se je v Krškem odvijalo že sedmo tekmovanje Mladi genialci. Med triindvajsetimi posavskimi osnovnimi šolami so v napetem in zelo izenačenem finalu največ znanja o energetiki pokazali tekmovalci iz OŠ Velika Dolina, OŠ Kozje in OŠ Brežice.

Šolske ekipe po treh učencev so se zbrale na tekmovalnem odru Kulturnega doma v Krškem in navdušile s poznavanjem energetskih tem in mladostno energijo. Po napetih uvodnih predtekmovalnih krogih in izenačenemu finalu je slavila ekipa OŠ Velika Dolina pod mentorstvom Aljaž Božiča. Drugo mesto so zasedli učenci OŠ Kozje pod mentorstvom Manice Kolar, tretje mesto pa učenci OŠ Brežice pod mentorstvom Brede Majcen. Mlade ume je na zaključnem kvizu s »Pozitivo« spodbudila tudi mlada pevka Anabel s plesalci.

Tekmovalce in publiko je uvodoma pozdravil generalni direktor skupine GEN energija Martin Novšak, ki je poudaril pomen izobraževanja o energetiki, saj je elektrika »vgrajena« v praktično vse izdelke in dobrine, ki jih uporabljamo, pomembno narekuje tehnološki razvoj in dviguje standard našega življenja. »Porabniki smo na eni strani, pomembno pa je, da razumemo tudi, kdo so proizvajalci električne energije na drugi strani,« je izpostavil in dodal, da »električna energija ni samoumevna in jo moramo v vsakem trenutku dovolj proizvesti in zanesljivo dostaviti do vsakega doma, podjetja in ustanove.« Na koncu je poudaril tudi, da je »mladim vredno postavljati visoke cilje, jih spodbujati in motivirati za nova znanja in izkušnje, da se bodo aktivno vključevali in vsak po svojih najboljših močeh prispevali k razvoju in blaginji celotne družbe«.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik uprave NEK Stane Rožman, jim čestital za sodelovanje v projektu, v katerem so mladi širili obzorja o virih električne energije. Opozoril je, da »razpoložljivi energetski viri niso neskončni. Zato je še kako pomembno, da smo z energijo varčni in da iščemo nove poti njenega izkoriščanja, da bi bili vplivi na okolje kar se da nizki«. Predsednik uprave NEK je mlade spodbudil, naj nadaljujejo po poti znanja, vztrajnega dela in sodelovanja, kajti »vse to so vrednote, ki jih visoko cenimo tudi v NEK. Nadarjenost pomaga, bistvena pa sta zavzetost in sodelovanje. Na teh izhodiščih boste lahko dosegli največ, kar je mogoče.«

V podjetjih GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško so že sedmo leto zapored organizirali tekmovanje »Mladi genialci!« – kviz o energetiki. Doslej so se v znanju trikrat pomerili dijaki slovenskih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij, letos pa so četrtič tekmovali tudi učenci osmih in devetih razredov posavskih osnovnih šol.

Projekt Mladi genialci je trajal dobre štiri mesece: od uvodnih priprav z mentorji in niza februarskih celodnevnih pripravljalnih delavnic v Informacijskem središču GEN za vse prijavljene tekmovalce, do marčevskih šolskih tekmovanj, na katerih so posamezne šole sestavile najboljše trojke. V zadnjem delu so šolske ekipe svoje znanje nadgrajevale z izbranimi strokovnimi gradivi ter simulacijami (kot npr. Energetska mešanica in Zemljevid proizvodnje električne energije).

Strokovno komisijo, ki je sestavljala tekmovalna vprašanja, so sestavljali predstavniki podjetij GEN energija, Nuklearne elektrarne Krško, Fakultete za energetiko in Šolskega centra Krško-Sevnica.

V projektu Mladi genialci je v šolskem letu 2018/2019 sodelovalo več kot 250 učencev iz triindvajsetih posavskih osnovnih šol.  Na tekmovanju so sodelovale OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Dobova, OŠ Globoko, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica, OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Koprivnica, OŠ Kozje, OŠ Krmelj, OŠ Lesično, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Podbočje, OŠ Raka, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Velika Dolina in OŠ XIV. Divizije Senovo.

Zanimanje šol za sodelovanje je vsako leto večje in v skupini GEN so prepričani, da je tekmovanje Mladi genialci odlična priložnost za povezovanje znanj, idej in izkušenj. Kviz učence spodbuja k poglobljenem proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah in jedrski energiji kot trajnostnem viru.

Vabljeni k spremljanju novic in fotografij na povezavah:

 

 

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180